Zasady II edycji Olsztyńskiego Budżetu Obywatelskiego

We wtorek 8 kwietnia Rada Organizacji Pozarządowych Miasta Olsztyna przyjęła rekomendowane zasady drugiej edycji Olsztyńskiego Budżetu Obywatelskiego. Wypracowano je na podstawie ubiegłorocznych doświadczeń i uwag zgłoszonych przez mieszkańców Olsztyna. Dla przypomnienia – w grudniu można było je zgłaszać na formularzach ankietowych. Natomiast w lutym odbyło się spotkanie podsumowujące i drugie – warsztatowe.
Co trzeba zmienić?

Po pierwsze znacznie większy nacisk i znaczenie należy położyć na prace zespołu koordynującego. Ciała składającego się z dwóch pracowników Urzędu Miasta Olsztyna, dwóch radnych, dwóch członków Rad Osiedli, dwóch członków organizacji pozarządowych i dwóch mieszkańców Olsztyna. To ten zespół ma czuwać nad prawidłowym przebiegiem procesu. Jego członków (poza urzędnikami) należy wybrać w wyniku losowania, spośród nieograniczonej liczby zgłoszonych kandydatów. Decyzje powinni podejmować poprzez głosowanie, przy obecności co najmniej jednego przedstawiciela każdej z grup. Członkowie zespołu koordynującego mają też czuwać nad liczeniem głosów.

Weryfikacja – oczywiście wyłącznie formalna – powinna być przeprowadzana przez merytorycznie odpowiednie wydziały Urzędu Miasta. Efekt ich pracy przekazany zespołowi, który podejmie ostateczną decyzję. Listę projektów zweryfikowanych pozytywnie i negatywnie należy opublikować odpowiednio wcześniej. Na tyle, żeby umożliwić wnioskodawcom odwołanie się od negatywnej weryfikacji.

Wg polskiego prawa konsultacje społeczne przeprowadza się z mieszkańcami. Nie ma podstaw prawnych (potwierdza to orzecznictwo sądów administracyjnych) do tworzenia i katalogowania mieszkańców, którzy mogą się wypowiadać i opiniować. W związku z tym uważamy, że w konsultacjach powinni brać udział wszyscy mieszkańcy. Nie tylko zameldowani, nie tylko pełnoletni, nie tylko znajdujący się na listach wyborczych. Wszyscy. Definicja mieszkańca umieszczona jest na początku zasad – w słowniczku.

Samo głosowanie naszym zdaniem w tym roku jeszcze, powinno odbywać się głównie analogowo. Po pierwsze koszt oprogramowania do obsługi BO jest dość wysoki. Waha się od 25 tysięcy (Dąbrowa Górnicza) do 80 tysięcy (Łódź). W sytuacji w której będziemy opiniować rozdysponowanie ok. 3 000 000, wydatek tego rzędu trudno racjonalnie uzasadnić. Uważamy, że lepiej wydać te pieniądze na informacje i edukację mieszkańców. Po drugie – jest bardzo mało czasu, a żaden z programów nie został jeszcze przetestowany. Odbyły się tylko wstępne rozmowy. Po trzecie – wciąż należy kłaść większy nacisk na spotkania i dyskusje mieszkańców. To spotkania i dyskusje, a nie akcje marketingowe powinny mieć decydujący wpływ na wynik konsultacji. Bo budżet partycypacyjny to nie wyścig o granty. Żeby jednak zupełnie nie przekreślać mediów elektronicznych, zaproponowaliśmy głosowanie za pośrednictwem platformy e-puap.

Co jeszcze ? W przypadku gdy zostanie coś z puli ogólnomiejskiej – sugerujemy, aby sfinansowano projekty osiedlowe, które zdobyły ogólnie najwięcej głosów, a nie uzyskały finansowania. W przypadku jeśli pozostała po wyborze najlepszych projektów kwota będzie niewystarczająca do sfinansowania kolejnego zadania, pieniądze powinny wrócić do budżetu Miasta. Sugerujemy uproszczenie karty do głosowania. Imię, nazwisko, pesel i oświadczenie o byciu mieszkańcem wystarczy do ważnego wyrażenia opinii. Zasugerowaliśmy jeszcze rozważenie wydruku kart do głosowania z naniesionymi już na nie zakwalifikowanymi projektami.

To chyba najistotniejsze różnice. Sam dokument zamieszczam poniżej. Został on wysłany do zaopiniowania Dariuszowi Kraszewskiemu z Fundacji Batorego. Odpowiedź zwrotna była bardzo pozytywna. Rada Organizacji Pozarządowych przyjęła zasady jednogłośnie i wraz z uchwałą, w czwartek 10 kwietnia przekazaliśmy je do Urzędu Miasta Olsztyna.

Czas nieubłaganie ucieka. Z niecierpliwością czekamy na reakcję prezydenta.

Zasady II edycji Olsztyńskiego Budżetu Obywatelskiego Rekomendowane przez ROPMO