Rada Organizacji Pozarządowych Miasta Olsztyna – kadencja 2013 – 2015

ropmoW dniu 7 listopada 2013 roku odbyło się sprawozdawczo-wyborcze Forum Organizacji Pozarządowych Miasta Olsztyna.
Podczas spotkania przedstawiono sprawozdanie z 3 letniej działalności ROPMO oraz dokonano wyboru osób do Rady Organizacji Pozarządowych Miasta Olsztyna na kadencję 2013 – 2015.

 

Wybrano prezydium Rady w składzie:
1. Monika Falej – Fundacja „Inicjatywa Kobiet Aktywnych” – Przewodnicząca
2. Jarosław Skórski – Stowarzyszenie Święta Warmia – Wiceprzewodniczący
3. Michał Szulc – Europejskie Stowarzyszenie Edukacji i Rozwoju „ PIONIER” –Sekretarz
4. Teresa Antczak – Forum Prorodzinnie Stowarzyszenie Wspierania Działań Prorodzinnych – Członkini Prezydium
5. Barbara Baturo-Warszawska – Olsztyńskie Towarzystwo „Amazonki” – Członkini Prezydium

6. Selim Chazbijewicz – Instytut Dialogu Kultur i Religii
7. Jolanta Franciszka Giedrojć Gorąca – Automobilklub Warmińsko-Mazurski
8. Maria Jasińska – Zamarja – Stowarzyszenie „Wyjątkowe Serce”
9. Zdzisława Łukaszewska- Stowarzyszenie „Nasze Jakubowo”
10. Teresa Cz. Malec – Fundacja dr Teresy Czesławy Malec „Łatwiej Razem”
11. Bożenna Ulewicz – Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich

Rada OPMOfot. Jerzy Pantak

Z okazji 10 lecia funkcjonowania ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, planowane jest uroczyste Forum Organizacji Pozarządowych Miasta Olsztyna wraz z targami olsztyńskich stowarzyszeń i fundacji „NGO na TOPie”, na którym zostaną ogłoszone wyniki dwóch konkursów ROPMO: NIOP – Najlepsza Inicjatywa Organizacji Pozarządowych oraz „Trzeci sektor w mediach” organizowany przy współudziale Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich.