O mnie

Jestem rodowitym olsztynianinem. Urodziłem się na Zatorzu (w Szpitalu Kolejowym ;)) i cały czas tutaj mieszkam. Jestem szczęśliwym mężem i dumnym ojcem czwórki dzieci.

Od lutego 2015 roku pracuję jako doradca Prezydenta Olsztyna ds. kształtowania polityki prorodzinnej.

Wcześniej zajmowałem się m.in. Olsztyńską Kartą Dużej Rodziny oraz wybranymi zagadnieniami związanymi z działaniami na rzecz olsztyńskich rodzin. Dzięki mojej interwencji do nowej Strategii Rozwoju Olsztyna wpisano wspieranie polityki prorodzinnej. W kręgu moich zainteresowań znajdują się także działania partycypacyjne: Olsztyński Budżet Obywatelski, konsultacje społeczne i Obywatelska Inicjatywa Uchwałodawcza.

W ciągu ubiegłej kadencji Rady Miasta Olsztyna, jako mieszkaniec zgłaszałem wnioski dotyczące m.in. utworzenia parku kulturowego na alei Wojska Polskiego, rozpoczęcia prac nad programem Duża Olsztyńska Rodzina, usprawnienia programu Wyprawka Szkolna, a także zmiany zasad naboru do żłobków.

W poprzedniej kadencji byłem przewodniczącym Rady Osiedla Zatorze oraz Wiceprzewodniczącym Rady Organizacji Pozarządowych Miasta Olsztyna. Należałem również do Krajowej Sieci Konsultacyjnej Liderów.

Głównym motorem mojej działalności  są dzieciaki. To dla nich chcę zmieniać Olsztyn. Chcę, żeby ich droga do szkoły była prosta i bezpieczna, żeby w szkole mogły uczyć się w przyjaznej atmosferze. Chcę, by miały gdzie się bawić, wypoczywać i rozwijać swoje zainteresowania. Chcę zrobić wszystko, żeby nie musiały w przyszłości wyjeżdżać z Olsztyna. Bo Olsztyn to ich dom. To nasz dom.